Het Boek

 • Enerzijds, het succes van het boek “De geschiedenis van FC – VK Ninove”, waarvan er ongeveer 800 exemplaren over de toonbanken gingen, was een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Het resulteerde in een meer dan 400 bladzijden tellende kwaliteitsdruk.
 • Het mammoetwerk slokte 3 jaar vrije tijd met zich mee, met als auteur Dhr. Dumst Rolf.
 • Het boek “De geschiedenis van FC – VK Ninove” ligt heden opgeslagen in de Nationale bibliotheek Koning Albert 1 (afdeling wettelijk depot)
 • De auteur Dhr. Rolf Dumst deed dit belangeloos en schonk de opbrengsten volledig aan KVK Ninove en haar jeugdwerking.
 • Anderzijds bleek uit een recente peiling, uitgevoerd op de website van KVK Ninove, dat liefst 86% van de uitgebrachte stemmen ervoor gewonnen waren van een nieuw in het leven te roepen rubriek  “HET ARCHIEF” ten bate van de attractiviteit van de KVK Ninove website en het clubblad “Groen-Zwart”.
 • 86% van de uitgebrachte stemmen resulteert in het idealiserend verlangen naar wat ooit is geweest. Dit moet uitmonden in een mooi- en boeiend kijkvenster, en oud-vergeelde foto’s en documentatie opnieuw van onder het stof dient gehaald.
 • Om wat ervarig te werven voor de nieuwe rubriek “Het archief” werd beroep gedaan op de auteur van het hierboven beschreven boek.
 • Rolf Dumst: Deze persoon is sedert zijn 13e levensjaar vervend aanhanger van groen-zwart. Dit wil zeggen “60 jaar” volgen van de eerste elftallen als jeugdploegen, gaande al over “De Kloppers”, Doornterrein en terrein “Gustje D’Herde” gelegen in Outer.
 • De rubriek “Het archief” beoogd in hoofdzaak fotografische beelden, begeleid van de nodige info.
 • De initiatiefnemers dienen nu aan slag: bekomen van voldoende foto’s, grootte van afbeeldingen, chronologie, heroïsche momenten, sportieve- en statistieke prestaties, personen… Maar ook het plaatsen van prenten welke de kameraadschap, respect voor de medemens en grootmoedigheid bij nederlaag moeten beklemtonen.
 • Hopelijk zal de rubriek “Het archief” de supporter boeien, nieuwigheden bijbrengen en zo de betrokkenheid met KVK Ninove aanvullen en versterken.

DE PERSBERICHTEN

3 JAAR LATER

Tussentijds verschenen meerdere krantenartikels met betrekking tot het boek “De geschiedenis van FC-VK Ninove” met de meest diverse opschriften.

Ook werden over gans de stad pamfletten bedeeld in de drankgelegenheden zoals hier afgebeeld.

DEZE PROMINENTEN DRAGEN HET BOEK:
"DE GESCHIEDENIS VAN FC / VK NINOVE"
EEN WARM HART TOE

AUTEUR VAN HET BOEK:
"DE GESCHIEDENIS VAN F.C. - V.K. NINOVE"
DE HEER ROLF DUMST EEN WARM HART TOE

DEZE PROMINENTEN DRAGEN HET BOEK:
"DE GESCHIEDENIS VAN FC / VK NINOVE"
EEN WARM HART TOE

TENTOONSTELLING
100 JAAR SPORTIEF LEVEN
F.C. - V.K. NINOVE"
DE HEER ROLF DUMST
EEN WARM HART TOE

Op 1 oktober 2000 vond er op het stadshuis van Ninove een gemeenteraad plaats t.g.v. “100 jaar sportief leven in groot-Ninove”.

Op de agenda stond toen als punt 3 het voordstel tot het schrijven van een boek over voetbalclub Ninove

Ere-voorzitter De Rijver wenst de initiatiefnemer Rolf Dumst alle succes bij het schrijven van het boek.

Zijn verenigd rond het boek: burgemeester – schepenen – beheerraad VK Ninove en de voortrekkers van het boek.