WELKOM OP DE

KVK NINOVE WEBSITE

DISCLAIMER


Disclaimer voor www.kvkninove.be


In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KVK Ninove is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. De intellectuele eigendom berust bij KVK Ninove.


Geen garantie op juistheid

KVK Ninove streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. KVK Ninove aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op andere websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

HOOFDSPONSORS 2021 - 2022

De doncker
Van der perren
Willy en gunther
Malfroidt (1)
Logo Walraevens
Hemerijckx
Witkap
De doncker
Van der perren
Willy en gunther
Malfroidt (1)
Logo Walraevens
Hemerijckx
Witkap
De doncker
Van der perren
Willy en gunther
Malfroidt (1)
Logo Walraevens
Hemerijckx
Witkap
De doncker
Van der perren
Willy en gunther
Malfroidt (1)
Logo Walraevens
Hemerijckx
Witkap


Made for KVK Ninove by Kurt Verbeiren