BESTUURSORGAAN

PATRICK DE DONCKER

VOORZITTER

REGINALD VERTONGEN

FINANCIËLE CEL

WILLY JACOBS

ONDERVOORZITTER

KURT VERBEIREN

COMMERCIEEL MANAGER

SECRETARIS

GUNTHER VAN DER PERREN

SPORTIEVE CEL

GINO DE COEYERE

PENNINGMEESTER

CARLOS MAESENAERE

COMMERCIÊLE CEL

MIEK SMESMAN

AFVAARDIGING JEUGD

COMMUNICATIE

DIDIER WALRAEVENS

COMMERCIÊLE CEL

YVES DECUYPERE

AFVAARDIGING DIVAS

PERSVERANTWOORDELIJKE

DAGELIJKSE WERKING

HUBERT VAN DEN BERGHE

GERECHTIGD CORRESPONDENT

KANTINEBEHEER

KRIS ENGELS

INFRASTRUCTUUR

EVENEMENTEN

WILLY JACOBS

INFRASTRUCTUUR EN

MATERIAAL

ROGER DE GROOTE

INFRASTRUCTUUR

EVENEMENTEN

CLUBFOTOGRAAF

RAAD DER WIJZEN

     JACQUES TIMMERMANS               WILLIAM COOREMAN

           ERE-VOORZITTER                                 ERE-LID