BESTUURSORGAAN

PATRICK DE DONCKER

VOORZITTER

WILLY JACOBS

ONDERVOORZITTER

REGINALD VERTONGEN

FINANCIËLE CEL

GUNTHER VAN DER PERREN

SPORTIEVE CEL

DIDIER WALRAEVENS

COMMERCIËLE CEL

CARLOS MAESENAERE

COMMERCIËLE CEL

GINO DE COEYERE

PENNINGMEESTER

MIEK SMESMAN

AFVAARDIGING JEUGD

COMMUNICATIE

YVES DECUYPERE

AFVAARDIGING DIVAS

PERSCONTACT

DAGELIJKSE WERKING

HUBERT VAN DEN BERGHE

GERECHTIGD CORRESPONDENT

KRIS ENGELS

INFRASTRUCTUUR

EVENEMENTEN

WILLY JACOBS

INFRASTRUCTUUR EN

MATERIAAL

ROGER DE GROOTE

INFRASTRUCTUUR

EVENEMENTEN

CLUBFOTOGRAAF

RAAD DER WIJZEN

     JACQUES TIMMERMANS               WILLIAM COOREMAN

           ERE-VOORZITTER                                 ERE-LID